Prezes: Stanisław Gabryś
Naczelnik: Łukasz Koterba
Zast. naczelnika: Jarosław Stróżczyk
Sekretarz: Krzysztof Waksmundzki
Skarbnik: Krystyna Stróżczyk