Czas na smaki regionalne – zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

To tytuł projektu, który będzie realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kątach. Projekt został przygotowany przy pomocy Urzędu Gminy Krościenko i uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 tys., zł w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ Gorce-Pieniny”. W ramach projektu zaplanowano jeszcze w tym roku zakup sprzętu oraz organizację warsztatów kulinarnych z zakresu pieczenia i gotowania tradycyjnych potraw regionalnych oraz warsztatów dotyczących zasad nakrywania i dekorowania stołu oraz podawania i dekorowania potraw. Planowana grupa docelowa to 30 mieszkańców gminy Krościenko w tym młodzież i osoby starsze.

Zdaniem Prezesa OSP Pana Stanisława Gabrysia będzie to stworzenie nowego miejsca spotkań do wymiany miedzypokolejniowej wymiany doświadczeń, jak również szeroka promocja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach, jako jednostki nie tylko pomagającej w sytuacjach kryzysowych, ale również, jako wzorca zachowań i narzędzia wychowawczego, które stanowi doskonałą podstawę rozwoju młodego pokolenia.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnieniem Karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia

Regulamin rekrutacji

plakat kuchnia osp katy logo zosp v2 small