pozar-koci-zamekStrażacy z OSP Kąty nie mieli spokojnej niedzieli, 25 kwietnia uczestniczyli w gaszeniu pożaru traw na Kocim Zamku. Z powodu silnego wiatru, pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał, zagrażając w pewnym momencie pobliskim drzewom. Dzięki szybkiej interwencji sytuacja została dość szybko opanowana. W akcji brali udział także strażacy z OSP Grywałd. Niestety to kolejny przykład bezmyślności i niewiedzy. Na mapie widać w jakiej bliskości lasu, zostały podpalone trawy.

Przypominamy że za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.