mundur2"Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP" to cytat z "Regulaminu umundurowania". Użytkując umundurowanie należy przestrzegać przepisów określających sposób noszenia na mundurze przedmiotów mundurowych takich jak odznaczeń, odznak, sznura galowego, naszywek, dystynkcji itd. Nieregulaminowe noszenie munduru jest oznaką niechlujstwa i niedbalstwa, a wstępując w szeregi OSP zostajemy zobowiązani do przestrzegania nałożonego porządku. Pamiętajmy o powiedzeniu "Jak Cię widzą, tak Cię piszą".

Głównym źródłem wiedzy jest  „Regulamin umundurowania” oraz "Regulamin Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień".  Rysunek powyżej autorstwa dh. Czesława Kosiby (byłego Prezesa ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego), przedstawia zasady noszenia odznak, odznaczeń i medali.  

Kolejną sprawą jest noszenie munduru z baretkami lub z odznaczeniami i odznakami. Przypominamy że:

 Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się podczas:

- Świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczas świeckich spotkań, oraz uroczystości religijnych organizowanych z tej okazji,

- Uroczystości wręczania sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic, oraz innych uroczystości o ważnym i doniosłym znaczeniu,

- Uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych, oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi. Ubiór galowy ze sznurem galowym i baretkami nosi się podczas:

- Uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych itp., gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP a dla pozostałych uczestników przyjęty jest strój wieczorowy,

- Innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału ZOSP RP.


Ubiór wyjściowy z baretkami (bez sznura) nosi się podczas:

- Uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP

- Występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.


Do ubioru galowego dla pocztów sztandarowych i flagowych, uzupełniające wyposażenie stanowią:

- rękawiczki białe,

- pas główny koloru czarnego