medal ospPrzypominamy że obowiązuje nowy "Regulamin Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień". Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. Można się z nim zapoznać na

Można się z nim zapoznać na stronie www.strazpozarna.info lub pobrać ze strony ZOSP RP  http://www.zosprp.pl/files/prawo/Odznaczenia_1.pdf