1procentOdpisując 1% od swojego podatku w rocznym procentzeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP oraz dokładny adres.

My strażacy od wielu pokoleń pełnimy służbę w ochronie życia, mienia oraz środowiska. Bez względu na porę dnia czy nocy niesiemy pomoc poszkodowanym. Czasy w jakich żyjemy niosą coraz więcej zagrożeń, do których musimy się przygotować. Same szkolenia to jednak nie wszystko, potrzebny jest jeszcze odpowiedni sprzęt ratowniczy. Lepsze umiejętności i nowocześniejszy sprzęt to skuteczniejsza pomoc, którą możemy Wam zaoferować.