W dniu 13 lutego  2010 r. o odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kąty. Oprócz druhów i walne_zebranie_13_02_10_16druhen z naszej jednostki w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Janusz Piwoni
- Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP płk Kazimierz Cepuch
- Komendant Gminny Wojciech Morawczyński
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu mł. bryg. Stanisław Galica
- Wójt Gminy Krościenko n.D Stanisław Gawęda
- Sołtys Iwona Knutelska
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Krościenko Janusz Nowak

W dniu 13 lutego  2010 r. o odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Kąty. Oprócz druhów i druhen z naszej jednostki w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Janusz Piwoni
- Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP płk Kazimierz Cepuch
- Komendant Gminny Wojciech Morawczyński
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu mł. bryg. Stanisław Galica
- Wójt Gminy Krościenko n.D Stanisław Gawęda
- Sołtys Iwona Knutelska
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Krościenko Janusz Nowak

Jednym z punktów zebrania było wręczenie kilkunasu druhom odznaczeń "Odznaką za wysługe lat"

walne_zebranie_13_02_10_12 walne_zebranie_13_02_10_10 walne_zebranie_13_02_10_9 walne_zebranie_13_02_10_5
walne_zebranie_13_02_10_4 walne_zebranie_13_02_10_3 walne_zebranie_13_02_10_2 walne_zebranie_13_02_10

Odznaczeni zostali również: Bogdan Gabryś, Władysław Ciesielski, Józef Dudka, Paweł Grywalski, Dariusz Pichniarczyk, Krzysztof Waksmundzki,  .............

Zarząd przedstawił sprawozdania ze swojej działalności i przedstawił plan działania na rok bieżący. Poruszono wiele tematów związanych z działalnością naszej jednostki, a także dotyczących całej straży pożarnej.

Zebrani dyskutowali i zapoznali się m.in z:
- ogólną statystyką zdarzeń w powiecie nowotarskim,
- nowymi przepisami związanymi z badaniami lekarskimi,
- wymaganiami dotyczącymi szkoleń w PSP
- informacją o planowanym zwiększeniu wieku członka czynnego OSP do 65 roku życia i konsekwencjami tego zamierzenia,
- zagrożeniami związanymi z wiosennym wypalaniem traw
- dyskutowali nad doposażeniem w sprzęt i remontem remizy
- poddali propozycję zakupu przez Zarząd Gminny OSP toru przeszkód wg. CTIF
- zdecydowanie odrzucili pomysł zamiany zawodów sportowo pożarniczych na manewry

 

opracował: dh K. Waksmundzki