czarny09Zawody odbywały się na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu. Wzięło w nich udział dwanaście drużyn męskich, trzy kobiece, cztery drużyny młodzieżowe chłopców i pięć drużyn  młodzieżowych dziewcząt. Drużyny  rywalizowały w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami.  Zawody wygrała OSP Jabłonka, drugie miejsce zajęła OSP Koniówka, a trzecie OSP Ostrowsko.  Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, świadczy o tym chociażby fakt iż OSP Koniówka zajmowała po sztafecie dopiero 8 miejsce, a po ćwiczeniu bojowym zbliżyli się do zwycięzcy na 0,6s . Niestety ta sztuka nie udała się OSP Kąty, która po pechowym przebiegu ćwiczenia bojowego spadła na 12 miejsce.

Rywalizację drużyn kobiecych wygrała OSP Krempachy, druga była OSP Jabłonka, trzecie OSP Podsarnie.
Wśrod drużyn młodzieżowych najlepsi okazali się chłopcy z OSP Szlembark, drugie miejsce zajęła MDP z Zubrzycy Górnej, trzecie z Boru, czwarte z Piekielnika.
Zmagania wśród dziewcząt wygrała MDP z Wróblówki, drugie miejsce zajęły dziewczyny z Piekielnika, trzecie z Lipnicy Małej, czwarte z Zaskala, piąte z Harklowej.