szkol_med_09_11W sobotę i niedzielę (17 i 18 kwietnia) strażacy z naszej OSP uczestniczyli w Kursie Pierwszej Pomocy (tj. Piotr Błażusiak, maltaKrzysztof Dyda, Bogdan Chrobak, Michał Waksmundzki i Krzysztof Waksmundzki). Wraz z innymi Strażakami z naszej gminy, zostali przeszkoleni przez instruktorów z nowotarskiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej (Joannę, Katarzynę, Pawła i Tomasza). Ciekawe, dające dużo wiedzy i umiejętności szkolenie trwało 16 godzin. Strażacy mogli zapoznać się ze wskazaniami teoretycznymi na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach pochodzenia wewnętrznego i spowodowanych urazem. Oczywiście wiedzą teoretyczną wykazywali się później w ćwiczeniach praktycznych, symulowanych wypadkach i zdarzeniach. Za tydzień przeprowadzony zostanie egzamin, miejmy nadzieję że wszyscy uczestnicy będą mogli pochwalić się dyplomem ukończenia podstawowego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka kursu obejmowała m.in.:
* - łańcuch ratowniczy;
* - znalezienie poszkodowanego;
* - podejście do poszkodowanego;
* - sprawdzenie funkcji życiowych;
* - pozycja boczna ustalona;
* - resuscytacja krążeniowo - oddechowa;
* - urazy głowy;
* - epilepsja;
* - udar mózgu;
* - astma;
* - zawał i angina pectoris;
* - złamania;
* - krwotoki;
* - rany i opatrunki;
* - ciała obce;
* - zatrucia;
* - oparzenia i odmrożenia;
* - i inne.