Świętej pamięci druh Bronisław  urodził się w 1943 r. Całe swoje 70-letnie życie związał z Krościenkiem – Kątami. Tu się urodził, założył rodzinę, służył bezinteresownie społeczności, tu także przeżywał radości i smutki dnia codziennego.

Mundur ubrał w 1971 roku, od samego początku przynależności do Ochotniczej Straży Pożarnej był strażakiem aktywnym, ofiarnym i obowiązkowym.

W okresie 42 letniej społecznej służby w szeregach OSP, wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych, bezinteresownie niósł pomoc potrzebującym, narażając nieraz swoje zdrowie i życie.

Pełnił funkcje we władzach OSP Kąty, od 1985 r był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, w 1996 r został sekretarzem Zarządu, a w okresie od 2001 do 2011 roku pełnił funkcję Prezesa. Starał się i dążył do rozwoju naszej "Straży", poprawy jej wyposażenia, wyszkolenia strażaków i modernizacji remizy. Jednostka wzbogaciła się w tym czasie o różnoraki sprzęt, począwszy od drobnej armatury pożarniczej, ubrania specjalne i mundury po sprzęt łączności. To za jego prezesury w garażu naszej Jednostki znalazły się pożarniczy Mercedes w 2003 r oraz terenowy Land Rover w 2010.

Ś.p. Bronisław wniósł wkład społecznej pracy przy rozbudowie i remontach remizy OSP Kąty, także przy innych pracach społecznych m.in. pomagał przy remoncie zastawki przeciwpożarowej czy w rozbiórce starego folwarku na miejscu którego powstaje nowa ochronka. Żeby samochody zmieściły się w garażu, również on brał czynny udział przy pracach związanych z obniżeniem posadzki, przebudową wjazdu i bramy. Nadzorował remont kuchni, malowania ścian. Czuwał nad organizacją uroczystości 50 – lecia istnienia OSP Kąty.

Za swoją aktywną i ofiarną społeczną pracę na rzecz środowiska i ochrony przeciwpożarowej ś.p. Bronisław został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaką Strażak Wzorowy.

Ś.p. Bronisław wielokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju paradnych wystąpieniach naszej Jednostki w uroczystościach państwowych, związkowych i kościelnych, a także w odprowadzaniu na miejsce wiecznego spoczynku zmarłych kolegów – druhów strażaków.

W dniu pogrzebu strażacy z najwyższymi honorami – ze sztandarami – oddali mu ostatnią koleżeńską przysługę w Jego ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku.

W zmarłym straciliśmy nie tylko ofiarnego strażaka, ale przede wszystkim serdecznego i życzliwego kolegę, służącemu każdemu dobrym słowem, którego humor i wesołość na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie zmarłego Bronisława, w imieniu strażaków OSP Kąty składam wyrazy najgłębszego współczucia i żalu po stracie bliskiej osoby.

Teraz, kiedy Twoja ziemska wędrówka znalazła swój kres, zapewniamy Cię druhu Bronisławie że będziemy Cię zawsze pamiętać, kierujemy do Ciebie gorące słowa wdzięczności za wszystko co zrobiłeś.

Niechaj św. Florian – nasz Patron- wyjedna Ci u Wszechmogącego Boga łaskę wiecznej szczęśliwości

Spoczywaj w pokoju.

Prezes OSP Kąty

Krzysztof Waksmundzki