markiCzterech strażaków OSP Kąty wraz ze Sztandarem miało zaszczyt uczestniczyć w uroczystości reaktywowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, koło Warszawy. 

Z okazji tego wydarzenia przekazujemy Wam – Drodzy Przyjaciele wyrazy najgłębszego uznania i szacunku. Życzymy wytrwałości w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności oraz satysfakcji i zadowolenia z podejmowanych działań. Niech Święty Florian pomaga Wam w bezpiecznym niesieniu pomocy, a Wasze rodziny otoczy opieką duchową.
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

W imieniu strażaków OSP Kąty

Krzysztof Waksmundzki

OSP w Markach będzie kontynuować bogatą tradycję bowiem już w 1884 roku powołano w tej miejscowości na terenie fabryki Briggsów Straż Ogniową, zaś w 1921 roku powołano marecką Ochotniczą Straż Pożarną, która w latach powojennych była jedną z najbardziej aktywnych jednostek powiatu. Siedzibą mareckiej OSP został teren Farbyki Briggsów przy ul. Braci Briggsów 11. Uczestnicy zebrania założycielskiego, w tym kilku aktywnych zawodowo strażaków, podkreślili ogromną potrzebę powołania jednostki. Zgodnie z wypowiedziami jakie padły na spotkaniu OSP w Markach będzie nie tylko zajmować się niesieniem pomocy potrzebującym ale również działalnością kulturalną i oświatową. W zebraniu założycielskim uczestniczyli m.in. burmistrz Janusz Werczyński, przewodniczący Rady Miasta Marcin Piotrowski oraz radny powiatu wołomińskiego Paweł Porębski. Wybrano komitet założycielski w osobach: Andrzej Michalski, Partyk Rudnik, Jarosław Jaździk, Paweł Porębski oraz Marcin Piotrowski.

Więcej o OSP Marki na
http://www.marki.net.pl/osp