25 lutego 2012 roku w remizie OSP Kąty odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Na zebraniu gościli m.in:
Wójt Gminy Krościenko n.D: Stanisław Gawęda
Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Kwiatek
Członek Rady Gminy: Andrzej Majkrzak
Sołtys Kątów i Niwek: Iwona Knutelska
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP: Janusz Piwoni
Wiceprezes Zarządu Gminnego: bryg. Kazimierz Cepuch
Komendant Gminny: asp. sztab. Piotr Oleś
oraz honorowi, wspierający i zwyczajni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach.

Zarządowi udzielone zostało absolutorium, przyjęto sprawozdania z działalności i finansowe za poprzedni rok. Zatwierdzono plan działalności i plan finansowy na 2012 rok.

Walne-Zebranie-Sprawozdawcze-2012-20

Na Strażaków z OSP Kąty,  czekała miła niespodzianka, przygotowana przez Wójta Gminy Krościenko n.D. W dowód uznania za ochotniczą służbę, zaangażowanie oraz osiągnięcia szkoleniowe i bojowe w 2011 roku, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przyznał nagrodę pieniężną dla OSP Kąty w wysokości 15 tys. złotych.

podziekowanie-UG-Kroscienko

 

Zebranie odbyło się wg. następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Dyskusja
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP KĄTY
za rok 2011.

Szanowni Goście, drogie Druhny i Druhowie

 Nadszedł czas podsumowania. Chciałbym pokrótce przedstawić najważniejsze informacje dotyczące działań, jakie podjęliśmy w okresie pomiędzy walnymi zebraniami.

 Bezpośrednio po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym przejęliśmy dokumentację i przeprowadziliśmy inwentaryzację remizy i sprzętu.

 W lutym wystąpiliśmy z prośbą do Wójta i Rady Gminy o sfinansowanie wydatków związanych z przystosowaniem do działań ratowniczo - gaśniczych samochodu terenowego Land Rover. Od razu chciałbym złożyć podziękowania Wójtowi jak i Radzie za przychylne ustosunkowanie się do tej prośby i przekazanie dotacji w wysokości 8 tysięcy złotych.
Otrzymane pieniądze staraliśmy się wydawać jak najoszczędniej. Dlatego wszystkie możliwe prace staraliśmy się wykonać własnymi siłami. Żeby obniżyć koszt malowania i konserwacji 6 druhów poświęciło w sumie 40h na czyszczenie podwozia i przygotowanie samochodu pod malowanie, byli to: Łukasz Koterba, Rafał Ciesielka, Tomasz Chlipała, Piotr Błażusiak i Grzegorz Mszanik.
Chciałbym podziękować także:
Jackowi Knutelskiemu i Piotrowi Błażusiakowi za konstrukcję bagażnika dachowego i drabinki oraz montaż orurowania. Jackowi i Iwonie Knutelskiej za sfinansowanie materiałów na powyższą konstrukcję w wysokości 800 zł oraz przekazanie orurowania o wartości ok. 1500 zł.
Maćkowi i Agnieszce Koterba, za dołożenie 300 zł do opon.
Dziękuję Tomaszowi Kozielcowi za bezpłatną wymianę tapicerki tj. podsufitki, obszycie przednich siedzeń i tylnej kanapy.
Dziękuję Józefowi i Michałowi Koterba za konstrukcję wysuwanych na łożyskach szyn pod motopompę oraz pomoc w tych pracach Łukaszowi Koterba, Piotrowi Błażusiakowi oraz Krzyśkowi Dyda.
Andrzejowi Majkrzakowi za załatwienie lawety, doglądanie i nadzór nad lakierowaniem, za pomoc przy przeglądzie i rejestracji samochodu, za  materiały i konstrukcję skrzyni tylnego siedzenia oraz Piotrowi Błażusiakowi za pomoc w tych pracach.
Dziękuję Jarosławowi Stróżczykowi za wymianę tzw. elektryki, montaż syreny, lamp ostrzegawczych, oświetlenia ledowego, montażu przetwornicy i deski rozdzielczej oraz pomoc w tych pracach Piotrkowi Błażusiakowi i Łukaszowi Koterbie.
Rafałowi Ciesielce za konstrukcję zabudowy i półek na węże i armaturę pożarniczą oraz Piotrowi Błażusiakowi, Krzyśkowi Dyda i Łukaszowi Koterbie za pomoc w tych pracach.

Przygotowanie samochodu do działań bojowych było tylko jednym z obszarów, naszych działań. Kolejnym były prace przy budynku remizy.
Po pogłębieniu i zmianie lokalizacji ścian działowych w garażu pod koniec 2010 r. przyszła kolej na dalsze prace, które trwały od marca do lipca, a które polegały m.in. na:
zdzieraniu starej farby ze ścian i sufitu, wymurowaniu ścianki działowej pod schodami, tynkowaniu części ścian, szpachlowaniu ścian i sufitu, następnie malowaniu, wymianie części przewodów elektrycznych, gniazdek oraz wyłączników, przypomnę, że większość materiałów elektrycznych zasponsorowali nam państwo Midrowie z Krościenka. W marcu zwróciliśmy się też z prośbą o pomoc do dystrybutora płytek Ceramiki Opoczno. Otrzymaliśmy 40% zniżkę na zakup 60 m2 płytek podłogowych. Dalsze prace polegały więc na ich ułożeniu i wyfugowaniu. Chciałbym podziękować też naszemu radnemu Andrzejowi Majkrzakowi za sprezentowanie kilkunastu pojemników gruntu do ścian. Dziękuję wszystkim, którzy te prace społecznie wykonali.
Pani Sołtys chcielibyśmy podziękować za odwodnienie remizy. Sąsiadów zaś przeprosić za rozkopanie ogrodów. Przy okazji odwodnienia Jacek Knutelski zrobił kratkę przejazdową do garażu, a m.in. Iwona Knutelska, Władysław Koterba Łukasz Koterba oraz członkowie MDP wysprzątali strych.

Dziękuję Bogdanowi Chrobakowi za przekazanie pół kubika desek na półki do garażu, a Rafałowi Ciesielce za prace w stolarni gdzie te deski były obrabiane, malowane i skręcane. Zaś Krzyśkowi Dyda, Piotrkowi Błażusiakowi i Łukaszowi Koterbie za pomoc w tych pracach.

Andrzej Waksmundzki wraz m.in. z Michałem Waksmundzkim przez trzy tygodnie grudnia zakładali centralne ogrzewanie. Zamontowali urządzenia kotłowni, poprowadzili instalację i założyli grzejniki w garażu, na tej sali, w kuchni, korytarzu oraz łazienkach. Na górnej sali zamontowali nagrzewnicę powietrza. W łazienkach zamontowali umywalki, miski ustępowe i pisuar. Przerobili odpływ z kuchni. Przebudowa łazienek spowodowała także konieczność przerobienia instalacji kanalizacyjnej. Dziękujemy za fachowo wykonaną robotę i dołożenie znacznej części armatury potrzebnej do budowy centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie nie powstałoby w ogóle gdyby nie darczyńcy, a byli to: Jan i Teresa Dyda, Danuta i Stanisław Grywalscy, Władysław Koterba, Andrzej Waksmundzki, Stanisław Gabryś, Iwona i Jacek Knutelscy, Henryk Węglarz, którzy ofiarowali w grzejniki oraz Paweł Grywalski, który ofiarował piec centralnego ogrzewania. Nadmienię tylko że przekazane rzeczy nie były nowe, ale  gdybyśmy chcieli je kupić musielibyśmy zapłacić blisko 7 tys. zł.

Niejako przy okazji centralnego ogrzewania wykonaliśmy remont na piętrze na którym się znajdujemy.
Jak widać na tej sali zdemontowaliśmy podest, piec kaflowy, zamurowaliśmy okno i drzwi. Głównie przez Andrzeja Koterbę i Józefa Chrobaka na ściany nałożony został nowy tynk, następnie pomalowane zostały ściany i sufit, dołożona została część przewodów elektrycznych, wymienione zostały gniazdka i kinkiety. Na belki pod sufitem, kominy, na ściankę w sieni oraz cały korytarz nałożony został puc. W ubikacjach zmieniliśmy lokalizację ścian działowych, położone zostały płytki, wygipsowane i pomalowane zostały ściany. Żeby nie uciekało ciepło wykonana została ściana w sieni. Podniesiony został komin na dachu.
Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój prywatny czas, narzędzia i dołożyli materiały, szczególnie, Maćkowi Koterbie, za danie prawie 80 h pracy społecznej, użyczenie elektronarzędzi i ofiarowanie różnych materiałów.
Dziękuję darczyńcom, którzy ofiarowali oprócz pracy: Rafał Ciesielka – m.in. elektronarzędzia, płyty wiórowe oraz watę szklaną. Grzegorz Mszanik – płytę osb,  Iwona Knutelska - kilkanaście żarówek i szybę do drzwi, Andrzej Waksmundzki – kleju, styropianu oraz elektronarzędzi, Artur i Szymon Wolski – pucu o wartości ok 600 zł. Serdecznie dziękuję naszemu radnemu Andrzejowi Majkrzakowi który własnoręcznie wykonał i sprezentował piękne dzwi wejściowe o wartości ok. 2 tys. zł.
Swoje umiejętności, narzędzia oraz społeczną pracę na rzecz naszej Jednostki poświęcili w ciągu roku:
Błażusiak Piotr
Koterba Łukasz
Dyda Krzysztof
Ciesielka Rafał
Koterba Maciej
Chlipała Artur
Dutka Kamil
Dyda Krzysztof
Knutelski Jacek
Mszanik Grzegorz
Stróżczyk Jarosław
Waksmundzki Andrzej
Koterba Andrzej
Chrobak Józef
Koterba Józef
Koterba Michał
Koterba Władysław
Kozielec Tomasz
Majkrzak Andrzej
Pichniarczyk Dariusz
Pytel Andrzej
Waksmundzki Grzegorz
Waksmundzki Michał
Wolski Artur
Wolski Szymon
Dyda Marek
Gabryś Roman
Tkaczyk Marcin

Szczególne podziękowania należą się także naszym kobietom, które również przez cały rok nam pomagały. Na Ostatki przygotowały zimne przekąski, upiekły ciasta, pracowały w kuchni a po całej zabawie posprzątały całą remizę. Dziękujemy także za sprzątanie remizy w październiku i szczególnie niewyobrażalnego bałaganu w grudniu na koniec remontu.  Dziękuję:
Annie Koterba
Iwonie Knutelskiej
Teresie Chrobak
Krystynie Stróżczyk także za pomoc w sprawach finansowo - księgowych.
Zofii Dudka – również za dzisiejszą pracę
Marii Waksmundzkiej
Krystynie Koterba,
Elżbiecie Pichniarczyk
Dorocie Dyda
Teresie Dyda
Renacie Gabryś
Marceli Koterba
Annie Mszanik
Urszuli Waksmundzkiej
Agnieszce Koterba
Paulinie Koterba
Patrycji Stróżczyk
Natalii Chrobak
Edycie Chrobak

Naszym żonom, matkom, dzieciom i całym rodzinom dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy że czasami przez pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia zaniedbywaliśmy obowiązki domowe i rodzinne. Prosimy od razu o wyrozumiałość na przyszłość.

W roku sprawozdawczym nasza OSP nie pozyskała za wiele sprzętu. Jedyne co kupiliśmy to 8 tłumic do gaszenia traw, 7 kominiarek i siekierę. OSP Krościenko dziękujemy za przekazanie nam nieodpłatnie przyczepki pożarniczej z agregatem prądotwórczym.

Uczestniczyliśmy w uroczystościach kościelnych i związkowych m.in. na Wielkanoc,  Boże Ciało, gościliśmy także na 127 – leciu OSP Krościenko. Gratulujemy druhom z Krościenka tak pięknego jubileuszu. Dziękuję wszystkim za godne reprezentowanie naszej Jednostki na zewnątrz, także młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach przyjęliśmy w zeszłym roku 3 osoby tj: Iwonę Knutelską, Agnieszkę Koterba oraz Tomasza Kozielca. Zaś w poczet członków MDP Małgorzatę Knutelską, Paulinę Gabryś, Tomasza Waksmundzkiego, Patryka Waksmundzkiego, Tomasza Chlipałę, Michała Gawędę, Bartka Gawędę, Dawida Ciesielskiego, Marka Ciesielskiego, Janusza Ciesielskiego, i Jacka Plewę.

Dziękuję Tomkowi i Arturowi Chlipałom, Pawłowi Grywalskiemu, Krzyśkowi Dyda za roznoszenie kalendarzy strażackich, Andrzejowi Majkrzakowi za sfinansowanie ich druku, a Wam drodzy druhowie i wszystkim członkom wspierającym dziękuję za życzliwe przyjęcie i szczodre datki.  Dziękujemy także za przekazywanie swojego 1% podatku na naszą Straż.

W zeszłym roku złożyliśmy za pośrednictwem LGD „Gorce Pieniny” wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach tzw. „Małych Projektów”. Nasz wniosek o dofinansowanie został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, zajął 2 miejsce na liście rankingowej. W grudniu został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w celu dalszej weryfikacji. Dalej oczekujemy na odpowiedź. W ramach projektu podpisaliśmy także porozumienie partnerskie z OSP Hałuszowa, a także wstąpiliśmy do Stowarzyszenia  LGD Gorce – Pieniny.

Dbamy także o kulturę fizyczną naszych druhów. Kilkunastu z nas, włącznie z członkami MDP w okresie letnim dwa razy w tygodniu gra w piłkę nożną na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Krościenku, a w zimie raz w tygodniu na hali Gimnazjum.

Prowadzimy także działalność informacyjną i prewencyjną. Głównie przez nasze strony internetowe. Prowadzony przez nas serwis dla strażaków, osób związanych z pożarnictwem, ratowników i sympatyków Www.strazpozarna.info ma zasięg ogólnopolski. Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z zawartością. Nadmienię tylko że strony internetowe cieszą się dużą popularnością, odwiedza je codziennie kilkuset ludzi, w zeszłym roku mieliśmy prawie 100 tysięcy wizyt. Na  prośbę Centrum Promocji Informatyki z Warszawy dwa razy objęliśmy patronatem medialnym organizowane przez nich seminaria z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo, a dokładnie „Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu kryzysowym” oraz "ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM". Na stronie umieszczaliśmy również informacje o tragicznych wypadkach strażaków, kilka razy pośredniczyliśmy w kierowaniu pomocy dla nich.

W ostatnich dniach podjąłem się podsumowania naszej działalności, także ilości pracy społecznej danej przez strażaków i członków wspierających. Nie wliczałem do niej, czasu poświęconego na ćwiczenia przed zawodami, czasu spędzonego na pożarach, szkoleniach czy manewrach. W ciągu zeszłego roku daliście drodzy druhowie i druhny aż 1053 h pracy społecznej przy remoncie remizy i land rover’a, w sumie 47 osób.  Co daje około 100 tzw. dniówek o wartości ok 10 tys. zł.
Ta liczba jest zaniżona, bo wiele pracy, którą wykonywaliście nie udało mi się wciągnąć do ewidencji. Dziękuję wszystkim za ten ogrom pracy. Trudno kogoś wyróżniać, bo wszyscy przyczynili się w mniejszym lub większym stopniu do tego co udało się w zeszłym roku zrobić.  Wzorem niech będzie Piotr Błażusiak który dał aż 137h pracy i wzorowo przez cały rok wypełniał obowiązki strażaka.

ilosc-godzin-za-2011

Dziękuję wszystkim za okazaną życzliwość. Mam także nadzieję, że nasze działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej będą tak jak dotychczas wspierane przez nasze Władze Samorządowe, Zarząd Gminny ZOSP RP, PSP i inne organizacje, którym ochrona ludzi i dorobku ich pracy nie jest obojętna.
Dziękuję za wsparcie Wójtowi Gminy panu Stanisławowi Gawędzie
Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Wiesławowi Kwiatkowi.
Dziękuję naszemu radnemu Andrzejowi Majkrzakowi
Dziękuję pani sołtys Iwonie Knutelskiej
Dziękuję panu Januszowi Piwoniemu prezesowi ZOG ZOSP RP.
Dziękuję panu Piotrowi Olesiowi Komendantowi Gminnemu
Dziękuję za współpracę Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Targu
Dziękuję również Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dotychczasową współpracę.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe i materialne.
Na koniec najgoręcej dziękuję Wam drogie druhny i druhowie.

 

Prezes OSP Kąty
Krzysztof Waksmundzki

 


 

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA OSP KĄTY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNO – BOJOWEJ NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP KĄTY W DNIU 25 LUTEGO 2012r.

Swoje sprawozdanie rozpocznę od przyjemnych momentów z działalności naszej OSP. Mam tutaj na myśli wygranie w ubiegłym roku najpierw gminnych zawodów sportowo – pożarniczych,  a następnie zawodów powiatowych rozegranych w Czarnym Dunajcu. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować  za pomoc w przygotowaniu naszej jednostki do tych zawodów Komendantowi Gminnemu druhowi Piotrowi Olesiowi. Równocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali czynny udział w przygotowaniu się do tych zawodów oraz kibicom, którzy wspierali nas gorącym dopingiem. Moje podziękowania są tym bardziej serdeczne i szczere iż tym zwycięstwem chociaż trochę nawiązaliśmy do chlubnych zwycięstw naszych ojców i dziadków, którzy  przypomnę: zajęli 1 miejsce w Zawodach Rejonowych w Ludźmierzu, 2 miejsce w Zawodach Rejonowych w Nowym Targu, a w Łososinie Dolnej stanęli na podium w Zawodach Wojewódzkich. Nie to jednak ma znaczenie, ale wielkie zaangażowanie i wkład wszystkich członków naszej OSP oraz wielu osób nam przyjaznych. Może pozwolę sobie wymienić członków naszej OSP, którzy wzięli bezpośredni udział w zawodach, a byli to:
•    Waksmundzki Krzysztof
•    Koterba Łukasz
•    Mszanik Grzegorz
•    Błażusiak Piotr
•    Dyda Krzysztof
•    Wolski Szymon
•    Wolski Artur
•    Waksmundzki Michał
•    Waksmundzki Grzegorz

Także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, zajmując 3 miejsce i zdobywając nowe doświadczenie.  Przy okazji chciałbym podziękować za poświęcony czas zarówno przez młodszych jak i starszych na przygotowanie się do zawodów.
Teraz może sprawy mniej przyjemne, ale również bardzo ważne, a mianowicie sprawy operacyjno – bojowe. Nasza Jednostka brała 13 razy udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Dziewięć z tych akcji miało miejsce na terenie naszej gminy, a pozostałe cztery na terenie miasta i gminy Szczawnica. Pragnę podziękować w tym miejscu, naszym kierowcom, którzy dbają o to by nasz sprzęt był zawsze sprawny i gotowy do użycia. Dziękuję wszystkim druhom za poświęcony czas i udział w akcjach ratowniczych. Byli to:
Koterba Łukasz: 10 razy
Waksmundzki Grzegorz: 5
Ciesielka Rafał: 12
Stróżczyk Jarosław: 1
Waksmundzki Krzysztof: 4
Koterba Władysław: 9
Błażusiak Piotr: 10
Dyda Krzysztof: 9
Dyda Marek: 7
Gabryś Bogdan: 3
Gabryś Roman: 4
Chrobak Bogdan: 2
Chlipała Artur: 3
Waksmundzki Michał: 1
Dudka Józef: 1

Mszanik Grzegorz: 12

Nasza jednostka brała udział w gminnych manewrach pożarniczych, które miały miejsce w Krośnicy. Braliśmy także udział w ćwiczeniach dotyczących „Prowadzenia działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych z elementami pierwszej pomocy przedlekarskiej”, które odbywały się w Krościenku.

W czerwcu nasi strażacy zabezpieczali maraton rowerowy MTB to jest: Agnieszka Koterba, Maciej Koterba, Artur Wolski, Piotr Błażusiak, Marcin Tkaczyk, Grzegorz Waksmundzki, Mateusz Dziurny oraz Krzysztof Waksmundzki. Członkowie MDP wraz z panią sołtys Iwoną Knutelską pomagali w bufecie zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, a umiejscowionym pod remizą naszej Jednostki.

6 strażaków z naszej jednostki uczestniczyło w szkoleniu strażaków ratowników. Byli to:
•    Waksmundzki Krzysztof
•    Koterba Łukasz
•    Ciesielka Rafał
•    Gabryś Bogdan
•    Błażusiak Piotr
•    Stróżczyk Jarosław

Dziękuję wyżej wymienionym druhom za poświęcony czas. Nadmienię że wszyscy zdali egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Pragnę też z tego miejsca podziękować za zorganizowanie tego szkolenia Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Targu, Zarządowi Gminnemu z jego prezesem na czele dh. Januszem Piwonim a szczególnie dh. Piotrowi Olesiowi, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem szkolenia.

Dziękuję Wójtowi Gminy Krościenko panu Stanisławowi Gawędzie
Dziękuję Radzie Gminy z dh Wiesławem Kwiatkiem przewodniczącym tejże Rady.
Dziękuję radnemu Andrzejowi Majkrzakowi
Dziękuję naszej pani sołtys Iwonie Knutelskiej
Dziękuję również Zarządowi naszej OSP, Komisji Rewizyjnej oraz Wam drodzy druhowie za dotychczasową współpracę na rzecz naszej Jednostki.

Naczelnik OSP KĄTY
Łukasz Koterba

 


 

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA OSP KĄTY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNO – BOJOWEJ NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP KĄTY W DNIU 25 LUTEGO 2012r.

 

Swoje sprawozdanie rozpocznę od przyjemnych momentów z działalności naszej OSP. Mam tutaj na myśli wygranie w ubiegłym roku najpierw gminnych zawodów sportowo – pożarniczych,  a następnie zawodów powiatowych rozegranych w Czarnym Dunajcu. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować  za pomoc w przygotowaniu naszej jednostki do tych zawodów Komendantowi Gminnemu druhowi Piotrowi Olesiowi. Równocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali czynny udział w przygotowaniu się do tych zawodów oraz kibicom, którzy wspierali nas gorącym dopingiem. Moje podziękowania są tym bardziej serdeczne i szczere iż tym zwycięstwem chociaż trochę nawiązaliśmy do chlubnych zwycięstw naszych ojców i dziadków, którzy  przypomnę: zajęli 1 miejsce w Zawodach Rejonowych w Ludźmierzu, 2 miejsce w Zawodach Rejonowych w Nowym Targu, a w Łososinie Dolnej stanęli na podium w Zawodach Wojewódzkich. Nie to jednak ma znaczenie, ale wielkie zaangażowanie i wkład wszystkich członków naszej OSP oraz wielu osób nam przyjaznych. Może pozwolę sobie wymienić członków naszej OSP, którzy wzięli bezpośredni udział w zawodach, a byli to:

·       Waksmundzki Krzysztof

·       Koterba Łukasz

·       Mszanik Grzegorz

·       Błażusiak Piotr

·       Dyda Krzysztof

·       Wolski Szymon

·       Wolski Artur

·       Waksmundzki Michał

·       Waksmundzki Grzegorz

 

Także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, zajmując 3 miejsce i zdobywając nowe doświadczenie.  Przy okazji chciałbym podziękować za poświęcony czas zarówno przez młodszych jak i starszych na przygotowanie się do zawodów.

Teraz może sprawy mniej przyjemne, ale również bardzo ważne, a mianowicie sprawy operacyjno – bojowe. Nasza Jednostka brała 13 razy udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Dziewięć z tych akcji miało miejsce na terenie naszej gminy, a pozostałe cztery na terenie miasta i gminy Szczawnica. Pragnę podziękować w tym miejscu, naszym kierowcom, którzy dbają o to by nasz sprzęt był zawsze sprawny i gotowy do użycia. Dziękuję wszystkim druhom za poświęcony czas i udział w akcjach ratowniczych. Byli to:

Koterba Łukasz: 10 razy

Waksmundzki Grzegorz: 5

Ciesielka Rafał: 12

Stróżczyk Jarosław: 1

Waksmundzki Krzysztof: 4

Koterba Władysław: 9

Błażusiak Piotr: 10

Dyda Krzysztof: 9

Dyda Marek: 7

Gabryś Bogdan: 3

Gabryś Roman: 4

Chrobak Bogdan: 2

Chlipała Artur: 3

Waksmundzki Michał: 1

Dudka Józef: 1

 

Nasza jednostka brała udział w gminnych manewrach pożarniczych, które miały miejsce w Krośnicy. Braliśmy także udział w ćwiczeniach dotyczących „Prowadzenia działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych z elementami pierwszej pomocy przedlekarskiej”, które odbywały się w Krościenku.

 

W czerwcu nasi strażacy zabezpieczali maraton rowerowy MTB to jest: Agnieszka Koterba, Maciej Koterba, Artur Wolski, Piotr Błażusiak, Marcin Tkaczyk, Grzegorz Waksmundzki, Mateusz Dziurny oraz Krzysztof Waksmundzki. Członkowie MDP wraz z panią sołtys Iwoną Knutelską pomagali w bufecie zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, a umiejscowionym pod remizą naszej Jednostki.

 

6 strażaków z naszej jednostki uczestniczyło w szkoleniu strażaków ratowników. Byli to:

·       Waksmundzki Krzysztof

·       Koterba Łukasz

·       Ciesielka Rafał

·       Gabryś Bogdan

·       Błażusiak Piotr

·       Stróżczyk Jarosław

 

Dziękuję wyżej wymienionym druhom za poświęcony czas. Nadmienię że wszyscy zdali egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Pragnę też z tego miejsca podziękować za zorganizowanie tego szkolenia Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Targu, Zarządowi Gminnemu z jego prezesem na czele dh. Januszem Piwonim a szczególnie dh. Piotrowi Olesiowi, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem szkolenia.

 

Dziękuję Wójtowi Gminy Krościenko panu Stanisławowi Gawędzie

Dziękuję Radzie Gminy z dh Wiesławem Kwiatkiem przewodniczącym tejże Rady.

Dziękuję radnemu Andrzejowi Majkrzakowi

Dziękuję naszej pani sołtys Iwonie Knutelskiej

Dziękuję również Zarządowi naszej OSP, Komisji Rewizyjnej oraz Wam drodzy druhowie za dotychczasową współpracę na rzecz naszej Jednostki.

 

Dziękuję