zawody-oosp-2015Zapraszamy kibiców na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się 9 sierpnia 2015 r (niedziela) na stadionie SKS Sokolica.

 

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

ˇ  mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

ˇ  ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

ˇ  popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

ˇ  przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.